Menu

se-SE

 

Bildschirmfoto 2016-04-06 um 06.47.54

Bildschirmfoto 2016-04-06 um 13.09.34

Bildschirmfoto 2016-04-06 um 13.09.52


 

 

EPSCement® kaalub ainult 15% hariliku betooni kaalust. 50-liitrise koti kaal on ainult 17kg. See tähendab, et kuupmeetri kohta on EPSCement® 2 tonni kergem, kuid piisava tugevusega, et vastata enamikele tugevusnõuetele.

 

 

...KIIRESTI KUIVAV
EPSCement® kuivab läbi. Kogu vesi kasutatakse tsemendi kivistumisel ära. Tasandus- või lihvimiskihti on seetõttu võimalik valada juba u 12 tunni pärast ning konstruktsiooni võib katta 2–4 päeva pärast, hariliku betooni puhul (mis õigupoolest kunagi täielikult ei kuivagi) on võrreldav aeg 3–6 nädalat.

 

...PAINDLIK
Valamisel juhtunud vigu on lihtne parandada. Vigase osa võib lihtsalt ära saagida ja uuesti valada.

 

...SOOJUST ISOLEERIV
Õhuga täidetud EPS-osakesed annavad väga head soojust isoleerivad omadused. Konstruktsioonis ei ole soojuskadu, soojus püsib põranda pinnal.

 

...HELI SUMMUTAV
Õhuga täidetud EPS-osakesed annavad põrandale head sammumüra summutavad omadused. Puitsõrestikuga kombineeritud EPSCement® võimaldab teha betoonpõrandale omase püsivusega kindla aluse ilma kuivatamisele aega viitmata. 

...PROBLEEMIDETA

EPSCement® on poorne, tänu õhu liikumisele see ei lagune ega hallita.

 

 

 
Segu, paksus, materjalikulu ja kuivamise aeg

 

Segu: Segu EPSCement EC350M võib segada nii segumasinaga kui tavalise pahtlipumba läbivoolusegistiga. Toodet võib samuti segada 65-liitrises tünnis või 160-liitrises kotis käsitsi, seguvisplit kasutades. 50-liitrise koti kogu sisu segatakse ühe korraga 5–6,4 liitri veega (vesi/tsement suhtarv 0,32–0,40)

 

Paksus: Segu EPSCement EC350M valatakse kihina, mille paksus koos tasandus/lihvimiskihiga on vähemalt 50 mm, sellest vähemalt 20mm moodustab EPSCement. Maapinnale paigaldamisel on EPSCement® EC350M soovituslik paksus vähemalt 150 mm, et tagada hea soojusisolatsioon.  Maksimaalne paksus ei ole piiratud ning ebatasasuste silumiseks ja aluspinna tasemeerinevuste parandamiseks võib kiht olla ebaühtlase paksususega.

 

Kuivamine, käimiskuiv: u 12 tunni pärast, kui kuivamistemperatuur on u 20 kraadi, suhteline õhuniiskus on 50% ja on olemas mõningane õhuvahetus. Ülaltoodust erineva vee/tsemendi suhtarvu ja/või ruumi temperatuuri korral võib materjal päras valamist paisuda kuni 9% paksusest.     

 

Valamine

Enne töö alustamist
Kontrollida tingimusi töökohas. Aluspinna, materjali ja segamisvee temperatuur peab olema vähemalt +10 kraadi. Kuivamisaeg on antud eeldusel, et temperatuur on +20 kraadi, õhuniiskus on u 50% ja toimib mõningane õhuvahetus.

 

Ettevalmistused
Nakkumise parandamiseks tuleb aluspind eelnevalt töödelda põrandakrundiga, mis on lahjendatud vastavalt valmistaja juhistele. Põrandapind peab olema tolmust, tsemendisademest, rasvast ja muust mustusest puhas, need võivad halvendada nakkumist. Segu valatakse välja ja rullitakse/harjatakse üle kogu põrandapinna.

 

Nn ujuvale konstruktsioonile paigaldamisel tuleb kogu põrandapind katta plastkilega ning keerata see seinte ja muude ühenduspunktide juures äärtest üles. Õhumullide vältimiseks tuleb jälgida, et kile oleks tihedalt aluspinna, torude ja muude ühenduspunktide vastas.

 

Enne valamise alustamist tuleb põranda tasapind loodida ja vajadusel valmis mõõta kalle põrandatrapi suunas. Aluspinnale paigutatakse toetuspunktid, millele asetatavatele lattidele toetub rihtlatt segu tasandamisel. Toetuspunktid paigutatakse sellise tihedusega, mis väldib lattide läbipaindumise. Tugilatid paigutatakse selliselt, et kogu pinna ulatuses toetub rihtlatt tasandamisel vähemalt kahele tugilatile.

 

Segu EPSCement EC350 valamine. EPSCement segatakse vastavalt juhendile ja valatakse töödeldavale põrandapinna osale ühtlaselt jaotatuna ning looditud kõrgusest mõnevõrra paksemalt. EPSCement tasandatakse rihtlatiga ning servad, nurgad, torude ümbrus, jms kohad silutakse hõõrutiga. Väiksematel pindadel, nt vannitoas võib segu EPSCement laotada ainult hõõrutiga. Materjali on võimalik töödelda ja vormida kuni ühe tunni jooksul pärast segamist.

 

Tähelepanu: Põrandakütet ei tohi segusse EPSCement valada, kuna EPSCement ei juhi soojust. Seevastu võib põrandakütet edukalt paigaldada segu EPSCement peale ning valada pahteldusmassi.

 

Tasandus-/lihvimiskiht
Lõpuks kaetakse valatud põrand tasandusmassi või lihvimiskihiga. Tasandus-/lihvimiskihi võib valada juba u 12 tunni möödumisel ning enne 3 ööpäeva möödumist segu EPSCement valamisest.

 

Segu EPSCement ei ole vaja enne tasandus-/lihvimiskihi valamist kruntida. Kuivamine, katmine: EPSCement® on isekuivav, u 90 päeva pärast on segu suhteline niiskus alla 90%. 4–5 kuu pärast on suhteline niiskus alla 80%. Kui kaetavale pinnale pole vaja astuda, võib selle katta tasandus-/lihvimiskihiga kohe pärast valamise lõpetamist, muudel juhtudel tuleb oodata, kuni pind on käimiskuiv.

 

On oluline, et valatud materjal ei jääks liialt kauaks katmata. Tasandusmass, lihvimiskiht või niiskustõke tuleb peale kanda 3 ööpäeva jooksul pärast valamist.

 

Tehnilised andmed

Kasutusaeg:Tihedus (kivistunud materjal):Survetugevus (vastavalt standardile S137230) Soojusjuhtivus:Tuleohutusklass

1 tund450 kg/m3> 3,0 MPa0,08 W/mKA2

 

 epsc bag big

  

maltec

 

 

 blandare

 

spruta

 
markisolering-draenering 2 platta-mark 2 gardbjaelklag 2

 IMG 1258 small    

 


 

EPSCement AB / EPSCement Direkt AB  |  134 82 Gustavsberg  Tel. Växel: 08-449 15 35  |  info@epscement.com